General meetings

Annual General Meeting 2023

Kallelse har utfärdats till årsstämma i Umecrine Cognition AB, org.nr 556698-3655. Årsstämman hålls onsdagen den 14 juni 2023 klockan 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress…