General meetings

Annual General Meeting 2024

The Annual General Meeting of 2024 in Umecrine Cognition AB, reg. no. 556698-3655, will be held at 2:00 p.m. on Tuesday 28 May 2024 at Setterwalls Advokatbyrå’s offices at Sturegatan 10 in…

Annual General Meeting 2023

Kallelse har utfärdats till årsstämma i Umecrine Cognition AB, org.nr 556698-3655. Årsstämman hålls onsdagen den 14 juni 2023 klockan 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress…