Notice to attend the Annual General Meeting 2024 in Umecrine Cognition AB

STOCKHOLM – April 30, 2024. The shareholders in Umecrine Cognition AB, reg. no. 556698-3655, are hereby given notice to attend the annual general meeting at 2:00 p.m. on Tuesday 28 May 2024 at Setterwalls Advokatbyrå’s offices at Sturegatan 10 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting commences at 1:30 p.m.

Aktieägarna i Umecrine Cognition AB, org.nr 556698-3655, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2024 klockan 14.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30.

The complete Notice can be found on / Kallelsen i sin helhet finns på sidan:

https://www.umecrinecognition.com/en/annual-general-meeting-2024/