Notice to attend the Annual General Meeting in Umecrine Cognition AB

STOCKHOLM – May 17, 2023. The shareholders in Umecrine Cognition AB, reg. no. 556698-3655, are hereby given notice to attend the annual general meeting at 16:00 on Wednesday 14 June 2023 at Setterwalls Advokatbyrå’s offices at Sturegatan 10 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting commences at 15:30.

Aktieägarna i Umecrine Cognition AB, org.nr 556698-3655, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2023 klockan 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

The complete Notice can be found on / Kallelsen i sin helhet finns på sidan:

https://www.umecrinecognition.com/en/investors/corporate-governance/annual-general-meeting-2023/